Lam chắn nắng, chớp nhôm Hyundai hình cánh cung

Mô tả lam chắn nắng, chớp nhôm Hyundai hình cánh cung

Khung đỡ

Khung đỡ được sử dụng rất đa dạng từ nhôm hộp cũng có thể bằng hộp sắt

Khảng cách giữa các thanh lam, bước lam có thể thay đổi theo yêu cầu và loại lam sử dụng

 

 

Contact Me on Zalo
0907.22.1111
0907.22.1111